Informatie voor Verwijzers

  Onze doelgroep

  E-Motion is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van vijf t/m vijfentwintig jaar. De mate van problematiek verschilt van preventie en lichte psychosociale problematiek tot met een psychiatrische diagnose. Onze pijlers zijn contact, zelfvertrouwen, concentratie en emoties. De meerwaarde van E-Motion zit 'em in het groepsaanbod en in het ervaringsgerichte karakter van de groepstrainingen en de individuele begeleiding. We zetten de leervragen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen om in concrete doelen die we oefen- en ervaringsgericht benaderen, waardoor er kan worden ervaren wat wel en niet werkt. Kinderen leren niet alleen wat ze kunnen doen, maar vooral ook hoe.

  Samenwerking met andere professionals

  In de afgelopen jaren hebben we een stabiel netwerk in de regio opgebouwd van vrijgevestigde psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, kinderpsychiaters, CJG-coaches, schoolmaatschappelijk werk, GGZ instellingen, GGD, huisartsen en fysiotherapeuten met wie we regelmatig samenwerken. Regelmatig krijgen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen doorverwezen voor een groepstraining, individuele en gezinsbegeleiding. Waar ouders dit wensen, blijven we gedurende het hele begeleidingstraject nauw samenwerken met de betrokken hulpverleners. Zo kunnen we verslaglegging uitwisselen en gezamenlijke evaluaties plannen.

  Verschillende trajecten kunnen ook naast elkaar bestaan. Bijvoorbeeld iemand die deelneemt aan een groepstraining van E-Motion, ouders die opvoedondersteuning krijgen bij een orthopedagoog en medicatie verstrekking door de kinderpsychiater. 

  Therapeutisch kader

  Bij E-Motion werken we volgens de principes van de psychomotorische therapie. Dit houdt in dat we vooral oefen- en ervaringsgericht te werk gaan. Door het aanbieden van sport- en spelactiviteiten zien we het gedrag in plaats van dat we er alleen maar over praten. Door terug te koppelen wat we zien, geven we kinderen, jongeren en jongvolwassenen meer zicht op hun eigen denken, voelen en doen. Daarnaast oefenen we ontbrekende of minder ontwikkelde vaardigheden, vanuit de filosofie dat vaardigheden aan te leren zijn. 

  We werken veelal vanuit de gedragstherapie. Het belonen en het vergroten van competenties nemen een belangrijke plaats in binnen onze begeleiding. Met het integreren van positief geformuleerde beloningssystemen thuis en op school hebben we goede ervaringen. 

  Vanuit de cognitieve gedragstherapie wordt er ook aandacht besteed aan het uitpluizen van gedachtepatronen. Naast het anders leren doen door middel van het aanleren van vaardigheden, is er ook aandacht voor anders leren denken. Immers anders denken zorgt voor anders voelen en ander gedrag. 

  Vanuit de oplossingsgerichte therapie richten we ons vooral op de wensen van de kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen zelf. Tijdens de intake gaan we al op zoek naar de kracht en competenties van het kind, de jongere of jongvolwassene, omdat we deze gedurende de begeleiding willen uitvergroten. We stellen einddoelen en kijken samen wat er nodig is om die einddoelen te halen en wat maakt dat er stappen gezet worden in de richting van de einddoelen. 

  Vanuit de mindfulness maken we gebruik van oefeningen die het bewustzijn van kinderen, jongeren en jongvolwassenen vergroot. Door zich meer bewust te zijn van hun eigen denken, voelen en doen, wordt meer grip op zichzelf verkregen en daarmee ook op de wereld om zich heen. 

Inschrijven

Ouders of jongvolwassenen kunnen zelf bellen of het aanmeldformulier invullen. In de praktijk komt het vaak voor dat hulpverleners telefonisch of per mail een vooraanmelding doen. Ook is het uiteraard altijd mogelijk om telefonisch of per mail met ons te overleggen over een specifieke casus. 

Trainingslocatie

Kantoor (intakegesprek)

De Zaal

Vraag en antwoord

Hoe kan ik doorverwijzen?

Een kind, jongere of jongvolwassenen die je in behandeling hebt, kan door zichzelf of door zijn ouders aangemeld worden via het aanmeldformulier. Uiteraard kun je altijd telefonisch of per mail een vooraanmelding doen of overleggen over de mogelijkheden.

Wordt de training vergoed?

Hier vind je een overzicht van de kosten en eventuele vergoedingsmogelijkheden.

Kan ik een keer kennis met jullie komen maken?

Wij hechten ontzettend veel waarde aan het waardevolle netwerk dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. We vinden het belangrijk dat we de kinderen, jongeren en jongvolassenen die wij in onze praktijk zien, voor eventuele verdere/andere zorg naar bekwame collega's kunnen doorverwijzen. Contact maken en onderhouden met collega's uit het netwerk is voor ons een voorwaarde. We staan dan ook altijd open voor een kennismaking met (nieuwe) collega's uit het werkveld. Bel of mail ons gerust voor het maken van een afspraak. 

Folders van wat wij doen

Mocht je folders van ons willen ontvangen, stuur ons dan svp een e-mail. Je kunt aangeven hoeveel folders je van welke exemplaren wil ontvangen. Wij zorgen dat je de folders op korte termijn in de brievenbus hebt.

We hebben drie verschillende folders:
- Trainingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd (5-12jr)
- Trainingen voor jongeren (12-16jr)
- Trainingen voor jongvolwassenen (17-25jr)

Ook kun je onze digitale folder voor kinderen in de basisschoolleeftijd hier downloaden.

Heeft de training effect?

Ja! Deelnemers en hun ouders zijn tevreden over de trainingen en zien effect. Dit is inmiddels ook met een wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Hier vind je de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek. 

Ervaringen van verwijzers

Praktijk Nieuwe Gracht: Kinder(neuro)psychologie, kinderpsychotherapie en kinderpsychiatrie
"Wij werken vaak en graag samen met E-Motion, zij bieden groepen waar kinderen steeds weer heel erg van profiteren. Kinderen leren in de groep wat ze bij ons in individuele sessies niet kunnen leren. E-Motion biedt een extra dimensie in de preventieve zin van de jeugdGGZ, maar ook in de behandelingen binnen de GGZ. Het overleg met ieder van E-Motion vinden wij deskundig en prettig."

Praktijk tot Bloei: Charlotte Schenning, Kinder- en jeugdneuropsycholoog Infant Mental Health Specialist
"In de samenwerking met E-Motion vind ik de snelle bereikbaarheid, zorgvuldigheid en flexibiliteit bijzonder prettig."                                        

Praktijk van Kind tot Ouder: Lonneke van Deursen, GZ/kinder- en jeugdpsycholoog
"Nieuw gedrag kunnen oefenen met leeftijdsgenoten ipv met een volwassen therapeut is voor een kind veel echter wat maakt dat nieuw gedrag ook eerder in andere situaties kan worden toegepast. De dames zijn vriendelijk en professioneel, de kinderen komen er in een warm bad, waardoor er een positieve ervaring met leeftijdsgenootjes ontstaat, wat zeer waardevol is voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld."                     

Lees hier de uitgebreidere ervaringen.