Over ons

  Visie

  Wij hebben E-Motion in 2008 opgericht, omdat er grote behoefte is aan een plek waar groepstrainingen worden gegeven voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen waar het eigenlijk prima mee gaat en die daarnaast op sociaal-emotioneel gebied een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We spelen direct en concreet in op de behoeften van het moment. Wij staan voor korte lijnen met de ouders en leerkrachten. De beste resultaten worden behaald als we er met z'n allen onze schouders onder zetten. Ons doel is om zo snel mogelijk weer misbaar te zijn, zodat kinderen, jongeren en jongvolwassenen weer op eigen kracht verder kunnen.

  Dieuwer Berks

  Dieuwer, getrouwd en moeder, studeerde Kunst in de Verenigde Staten (1995) en is afgestudeerd aan de Opleiding Creatieve Therapie Dans & Beweging (2000) en de Master Opleiding Psychomotorische Therapie (2008). Sinds 2002 werkt zij als psychomotorisch therapeut met kinderen en jongeren voor diverse behandelinstellingen in de forensische jeugdpsychiatrie, orthopsychiatrie en kinder & jeugdpsychiatrie. Hier heeft zij individuele, groeps- en gezinsbehandeling verzorgd. Daarnaast heeft zij training aan therapeuten gegeven bij Trainingsinstituut RINO GGZ Opleidingscentrum (Amsterdam) over het psychomotorisch diagnostisch proces van kinderen tussen de 6-12 jaar oud. Ook heeft zij geregeld als gastdocent lessen verzorgd aan studenten van de VU Amsterdam en Windesheim Zwolle. 
  Dieuwer heeft diverse opleidingen gevolgd, met name op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en hoogbegaafdheid.

  Dieuwer is geregistreerd lid van de FVB, NVPMT, NVPA en RBCZ.

  "Alle kinderen en jongeren verdienen een gelukkige tijd op school, thuis en bovenal een goede start in het leven, ongeacht afkomst, talenten en ervaringen. Ik vind niets zo fijn als kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten hierbij helpen!"

  Ilja Burghout

  Ilja, moeder van 3 kinderen, studeerde in 2007 af als psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog. Sindsdien heeft ze als pychomotorisch therapeut met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen binnen diverse behandelinstellingen in binnen- en buitenland gewerkt. Waaronder in de verslavingszorg (Dimence in Zwolle), in de kinder- en jeugdpsychiatrie (Curium-LUMC in Oegstgeest), in de volwassenpsychiatrie (Tergooiziekenhuizen in Blaricum) en in een orthopedagogisch behandelcentrum (Ipse de Bruggen in Leiden).

  Ilja is lid van de FVB en NVPMT. 

  "Kinderen, jongeren en jongvolwassenen helpen bij het (her)vinden van hun krachten en kwaliteiten vind ik het mooiste dat er is!"

  Janna Phaff

  Janna, getrouwd en moeder van 3 kinderen, studeerde af aan de Faculteit Bewegingswetenschappen in Amsterdam in 2000. Hierna voltooide zij in 2001-2003 de Voortgezette Opleiding Psychomotorische Therapie te Zwolle (huidige Master). Ook heeft zij de opleiding tot systeemtherapeut afgerond bij het Rino in Amsterdam. 
  Janna werkte in het Erasmus MC te Rotterdam op de afdeling kinder & jeugdpsychiatrie van 2000-2011. Ze gaf therapie op de kinderkliniek, de adolescentenkliniek en de polikliniek. Hier verzorgde zij individuele therapieën, groepstherapieën en gezinstherapieën. Sinds 2011 is zij werkzaam bij de polikliniek JGGZ van Kenter Jeugdhulp (voormalige Jeugdriagg) Haarlem. Ook hier werkt zij met kinderen, jongeren en hun gezinnen.

  Janna is geregistreerd lid van de FVB, NVPMT, NVRG, NVPA, RBCZ.

  "Samen met kinderen, jongeren en hun ouders op onderzoek gaan naar wie zij zijn, bekijken waar hun krachten liggen en tegen welke problemen zij aanlopen om vervolgens samen te ontdekken wat hen het beste kan helpen; dat vind ik het leukste om te doen!"

  Jennifer Smits

  Jennifer, moeder, studeerde in 2002 af in de Pedagogische Wetenschappen bij de Vakgroep Algemene en Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden.
  Vanaf 2003 volgde ze in Zeist de driejarige opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut (BGL & partners) waar ze in 2005 haar diploma behaalde. Ze voerde zeven jaar haar eigen praktijk in Hoofddorp waar ze kinderen en jongeren begeleidde die sociaal-emotionele problemen ondervonden en/of hun ouders met opvoedvragen. 
  Daarnaast is Jennifer onder andere werkzaam geweest op de kinderafdeling van ziekenhuizen (Diaconessenhuis Leiden en Spaarne Gasthuis Hoofddorp), in het welzijnswerk (Meerwaarde) en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de Haarlemmermeer. Na bijna 9 jaar gezinnen te hebben begeleid binnen 't Kabouterhuis in Hoofddorp, werk Jennifer sinds het najaar 2018 bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland als gedragswetenschapper en POH Jeugd.
  Jennifer heeft diverse trainingen gevolgd, onder andere op het gebied van oplossingsgericht werken, ondersteuning bij echtscheiding en ondersteuning van kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (KOPP). 

  Jennifer is geregistreerd lid van de SKJ, NVPA en RBCZ.

  “Ik vind het altijd bijzonder dat ik met ouders en kinderen een stukje mee mag lopen waarbij we vanuit vertrouwen samenwerken aan een meer gewenste situatie bij het opgroeien en opvoeden!”

  Cynthia Buys

  Cynthia, student aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zit nu in het laatste jaar van haar studie Bewegingswetenschappen. In 2018 is zij begonnen aan de minor Psychomotorische Therapie.

  Tot en met juli 2019 loopt zij stage bij E-motion.

  "Ik vind het heel erg leuk dat ik kinderen mag helpen waar dat nodig is. Een klein stukje met hen meelopen om vervolgens te zien hoe zij zelf verder gaan met het bereiken van hun doelen. De vooruitgang daarin vind ik heel bijzonder om te zien!"


  Wij zijn super enthousiast dat Cynthia bij ons stage loopt.

  Milou Marks

  Milou, derdejaars student Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgt momenteel de minor Psychomotorische Therapie (PMT). Ze loopt stage bij E-Motion tot en met juli 2019. 

  Daarnaast werkt ze sinds 2016 bij The Little Gym in Voorburg met doelgroep 10 maanden t/m 12 jaar. Met als doel kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met bewegen en te laten ervaren hoe leuk bewegen kan zijn.

  "Kinderen helpen te werken aan zichzelf, hun doelen behalen en daarbij mijn kennis aan hen over te dragen, daar haal ik heel veel voldoening uit!"


  Wij zijn super enthousiast dat Milou stage bij ons loopt.