Moeite met contact

    Contact maken klinkt eenvoudiger dan het is. Soms lijkt het alsof er contact is, maar communiceren mensen toch langs elkaar. Het contact is dan niet 'afgestemd'. Om te kunnen afstemmen op de ander, is het nodig je te kunnen inleven in de ander. Niet iedereen lukt dit even makkelijk.
    Er zijn mensen die moeite hebben met contact maken. Ze weten niet goed hoe ze zich kunnen gedragen. Wat kan ik zeggen? Hoe zeg ik het dan vervolgens? Hoe sta en kijk ik daar dan bij? We horen deelnemers bij E-Motion ook wel eens zeggen dat ze het ook niet zo belangrijk vinden. Als we vervolgens doorvragen of ze vrienden/vriendinnen hebben, blijkt dat hier toch wel een grote behoefte ligt. Vriendschappen zijn belangrijk. Voor de één zijn meerdere vriendschappen belangrijk, voor de ander is het hebben van één of twee vrienden al genoeg. Vriendschappen dragen bij in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Het is belangrijk voor het zelfvertrouwen. 
    Er is een groot verschil tussen contact kunnen maken, contact kunnen onderhouden en een vriendschap vasthouden. Contact maken kan vluchtig en even 'in het moment'. Bijvoorbeeld door de ander te groeten, aan te kijken, te zwaaien, te glimlachen naar elkaar, af te spreken, etc. Contact onderhouden gaat meer over het op gang houden van een gesprek, samen een opdracht uitvoeren, een spreekbeurt houden, samen spelen, etc. Een vriendschap houdt in dat je een relatie met elkaar aangaat waarbij je het niet alleen gezellig hebt met elkaar, maar elkaar ook regelmatig opzoekt en afspreekt. Bij een vriendschap kun je op elkaar bouwen. Er is sprake van een magische klik, wat maakt dat je jezelf kunt zijn bij de ander op een manier die fijn is voor de ander en jezelf.

Trainingen

Onderstaande trainingen van E-Motion zijn geschikt voor kinderen en jongeren die gepest worden. Klik op de training voor meer informatie.

De Vriendenclub

Sociale vaardigheidstraining

Brugklastraining

Pubergroep

Jongvolwassengroep

Contact met de trainers

Bel of mail ons gerust met vragen over dit onderwerp.

"Ik wou dat ik meer 'echte' vrienden had…"

Koen 11 jaar
Koen zegt veel vrienden te hebben, maar als er wordt doorgevraagd blijken dit allemaal mensen te zijn die hij kent via het digitale netwerk. Live heeft hij geen van deze mensen ooit ontmoet. Koen zegt dit niet erg te vinden. Zijn ouders maken zich toch zo langzamerhand wel zorgen. Koen heeft verder geen contacten in de buurt en op school is hij een beetje een eenling. Tijdens de Sociale vaardigheidstraining ontdekt Koen de waarde van direct contact en hoe hij dit kan aanpakken.

Joris 7 jaar
Joris wordt zo nu en dan wat geplaagd en meldt dat dan netjes bij de leerkracht. Het lukt Joris niet om de aangereikte tips van de leerkracht om te zetten in gedrag. Tijdens De Vriendenclub oefent Joris heel concreet verschillende manieren waarop hij voor zichzelf kan opkomen.

Myrthe 14 jaar
Myrthe is een heel intelligent meisje. Ze is kan erg goed leren, maar heeft moeite in het contact met anderen. Ze kan de verkeerde dingen zeggen, waardoor anderen haar net niet begrijpen. Myrthe bedoelt het niet verkeerd en wil juist vriendinnen. Tijdens de Pubergroep leert zij wat het effect is van haar eigen gedrag op de ander en hoe zij een contact positief kan sturen. 

Lees hier ervaringen van ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen die bij E-Motion zijn geweest.

Meer hierover

Positieve poster ASS

Uitgeverij Pica heeft een poster ontwikkeld over de sterke kanten van autisme.

Geef mij de 5

Een praktische gids bij de omgang en opvoedingen van kinderen met (symptomen van) autisme. 

www.sclera.be

Een website met vele pictogrammen. Met behulp van pictogrammen kan gewenst gedrag visueel gemaakt worden, veel kinderen en jongeren vinden dat prettig. 

How2Talk2Kids

Dit boek bevat vele tips voor de manier van communiceren met je kind.