Privacy Policy

  Privacy-document volgens AVG

  UW PRIVACY

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeut/ trainer binnen E-Motion, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van degene die wij behandelen en gegevens over de behandeling.

  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere instantie zoals school of een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld bij een psycholoog, fysiotherapeut of huisarts.

  Wij doen ons best om de privacy van onze klanten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
  - Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens.
  - Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.

  Binnen E-Motion hebben wij als enigen toegang tot de gegevens van de dossiers. 

  Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit de dossiers kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  - Om school of andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de training/ therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  - Voor het gebruik van waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelaar.
  - Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  - Een klein deel van de gegevens uit de dossiers wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat onze administrateur kan bijhouden wie wel/ niet betaald heeft en onze boekhouding voor de belastingdienst kan verzorgen.
  - Een klein deel van de gegevens kan ook ingezien worden door de technisch ondersteuner van onze website en email. Dit bevat ingevulde gegevens bij ons op de website via het aanmeldformulier en correspondentie via de email.

  U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. U kunt een afspraak plannen met uw behandelaar, waarbij de behandelaar laat zien welke gegevens er van u opgeslagen zijn. U kunt ook per mail een aanvraag doen voor rectificatie of het wissen van de gegevens. 

  Indien u van mening bent dat er niet zorgvuldig met uw privacy wordt omgegaan, dan horen wij dat natuurlijk graag. Wij zullen er alles aan doen om aan uw wensen met betrekking tot uw privacy te kunnen voldoen. U heeft te allen tijden recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van persoonlijke gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kunt op elk moment weer intrekken. 

  De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


  PRIVACY OP DE ZORGNOTA

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw borgverzekeraar (indien onze diensten voor vergoeding in aanmerking komen):

  - Naam, adres en woonplaats 
  - Geboortedatum
  - Datum van de behandeling
  - Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’
  - De kosten van het consult

  Overige belangrijke zaken

  E-Motion neemt uw privacy zeer serieus en conformeert zich volledig aan de wet bescherming persoongegevens en de Telecommunicatiewet. Informatie die door u op de website wordt ingevuld, wordt vertrouwelijk behandeld, beveiligd verstuurd, niet gedeeld met derden en uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen. 

  Er wordt geen informatie over uw online gedrag op de website bijgehouden. De website maakt geen gebruik van cookies. 

  De foto's van personen die zijn gebruikt op deze website zijn fictief. Deze foto's zijn aangeleverd door een buro voor stockfotografie. Er is geen directe relatie tussen de gefotografeerde personen en E-Motion. 

  Het is niet toegestaan om teksten of trainingen genoemd op deze website, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming, over te nemen of te verspreiden.