Informatie voor Gezinnen

  Dit is E-Motion

  E-Motion is er voor kinderen, maar ook hun ouders of de interactie binnen het gezin. E-Motion is laagdrempelig en tegelijkertijd doortastend, steunend en concreet in het aanreiken van praktische tips. 
  Hieronder lees je wat een gezin kan verwachten bij E-Motion.

  Dit is de trainer

  Hoi, ik ben Janna. Ik woon in Amsterdam en ben moeder van 3 kinderen. Ik geef bij E-Motion verschillende groepstrainingen, individuele begeleiding en begeleiding voor gezinnen. Het werken met gezinnen is een expertise die ik mij middels de systeemopleiding eigen heb gemaakt. Gezinsbegeleiding houdt concreet in dat ik samen met ouders ga onderzoeken hoe het komt dat het bij hun kind of in de interactie met hun kind wringt. Ik kan snel inzicht geven in patronen en geef concrete tips hoe negatieve patronen kunnen worden doorbroken. Ik vind het elke keer weer fascinerend om te zien hoe snel het binnen een gezin beter kan gaan door inzicht te geven in de situatie en concrete tips aan te reiken. 

  Intakegesprek

  De gezinsbegeleiding begint altijd met een gesprek met jullie, de ouders. Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij de vraag die jullie hebben en wat jullie graag willen dat verandert. Ik stel samen met jullie concrete doelen op en we maken een plan van aanpak voor de komende sessies. Na dit gesprek maak ik een behandelovereenkomst die jullie per post  van mij ontvangen.

  Gezinsbegeleiding

  Vaak wissel ik gezamenlijke gezinssessies af met een gesprek met jullie, de ouders. De sessies met de kinderen erbij vinden altijd plaats in de zaal. Daar gaan we samen oefeningen doen die passen bij de doelen die we in het eerste gesprek met elkaar hebben bepaald. In het gesprek met alleen jullie praten wij hier verder over door. Ik help jullie beter begrijpen wat er gebeurt. Kortom, ik geef jullie inzicht in het geheel. Vervolgens kijken we naar wat nodig is en praten we daarover door. Ik geef concrete tips en begeleid jullie in het veranderproces.

Wil je meer weten?

Als je een vraag hebt, dan kan je altijd een mail sturen naar info@emtt.nl

Ook kun je bellen met Janna via telefoonnummer
06-24912176.

Trainingslocatie

Kantoor (gesprekken)

Zaal

Vraag en antwoord

Neem ik mijn kind(eren) iedere keer mee?

Nee, dat hoeft zeker niet. Het kan handig zijn om bepaalde interacties binnen het gezin duidelijk te krijgen of nieuwe gedrag met elkaar te oefenen. In die situaties is het handig als de kinderen erbij zijn. 
We overleggen altijd wat het handigst is en kijken daarbij in de eerste plaats naar het belang van het kind.

Is het belangrijk dat al mijn kinderen er bij zijn?

Afhankelijk van de vraag van de ouders en dat wat ik met de gezinsleden wil oefenen, bespreken we samen wat een handige samenstelling is voor een sessie. Dit gaat dus altijd in overleg. 

Hoelang duurt een sessie?

Omdat er altijd veel te bespreken is en/of te oefenen valt, staat voor gezinsbegeleiding 1 tot 1,5 uur per keer. Vooraf wordt met jullie besproken hoe lang een sessie zal duren.

Ook (v)echtscheiding?

Ik werk geregeld met gezinnen waarvan de ouders van plan zijn om te scheiden, in scheiding liggen of een echtscheiding achter de rug hebben. Hulp bieden aan vechtscheidende ouders is echter een vak apart en E-Motion verwijst deze ouders altijd door.

Van licht tot zwaar

Omdat ik ervaring heb met veel verschillende gezinnen, werk ik met zowel lichte vragen van ouders voor hun gezin als ook de meer ingewikkelde vragen. Ik ben een puzzelaar en vind het razend interessant om uit te zoeken wat voor een gezin werkt.