Algemene voorwaarden

  - Klanten die na 25 mei 2018 bij E-Motion in behandeling zijn, tekenen een toestemmingsformulier. Hierop staat expliciet vermeld waar de klant toestemming voor geeft (ivm de privacywet).
  - Voor contact met derden (school, andere behandelaar, e.d.) is expliciet toestemming van de klant vereist. De klant kan te allen tijde deze toestemming weer intrekken.
  - Het elektronische cliëntendossier dient 20 jaar, nadat de klant 18 jaar oud is, bewaard te worden. Indien de klant wil dat het eerder wordt verwijderd, kan hij/ zij zij dit schriftelijk aangeven.
  - Voor het sturen van de nieuwsbrief is expliciet toestemming vereist. De klant kan te allen tijde deze toestemming weer intrekken.
  - De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur.
  - De klant kan zelf de factuur indienen bij de zorgverzekeraar.
  - E-Motion en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden door de zorgverzekeraar. De klant dient zelf te informeren hoe de eventuele vergoeding is geregeld.
  - In het geval van een PGB betaling dient de klant zelf zorg te dagen voor tijdige verwerking van de zorgovereenkomst en het correct indienen van de factuur.
  - De klant dient een individuele sessie minimaal 48 uur van te voren te annuleren. In het geval dat dit niet is gebeurd, zal de klant alsnog de rekening ontvangen voor de betreffende sessie. 
  - De factuur van een groepstraining is opgesplitst in het aantal sessies. Echter, de training is een totaalbedrag waar alles bij in zit (werkboeken, evaluatie, telefonisch en mailcontact, etc). Dit betekent dat altijd het totaalbedrag wordt gefactureerd, ook al is er onverhoopt een sessie gemist.
  - Startdata van trainingen kunnen veranderen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Als er voor een bepaalde training te veel of te weinig aanmeldingen zijn, heeft E-Motion de mogelijkheid om de startdata van trainingen te wijzigen. 
  - Zie bij klachten onze klachtenregeling.