Kosten

  E-Motion is een particuliere praktijk. De kosten van de sessies bij E-Motion zijn dan ook voor eigen rekening. Echter, er zijn mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen. De ouders of jongvolwassenen vanaf 18 jaar ontvangen van ons de factuur en zijn eindverantwoordelijk voor de betaling ervan. Wij staan open voor betalingsregelingen. Deze worden in overleg met elkaar afgesproken.

  Vergoedingsmogelijkheden

  Ziektekostenverzekering
  Er is geen verwijzing nodig om je of jouw kind bij ons aan te melden.
  De door ons verrichte behandeling wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed vanuit een aanvullende pakket, zonder verwijsbrief. Het valt dan bij de verzekering onder het kopje 'alternatieve therapieën' of 'overige psychosociale zorg'. 

  Wij raden je aan om bij je eigen verzekeringsmaatschappij na te vragen hoe de vergoeding is geregeld. Het is belangrijk om te zeggen dat het om psychomotorische therapie gaat en dat wij zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, namelijk: 
  Dieuwer: NVPA, RBCZ.
  Ilja: NVPMT, FVB.
  Janna: NVPMT, FVB, NVRG, NVPA, RBZC.
  Michelle: NVPMT, FVB.

  Op de volgende websites kun je ook alvast zien of jouw verzekering de beroepsvereniging erkent:
  NVPMT en FVB:  www.vaktherapie.nl 
  NVPA: www.nvpa.org 
  NVRG: www.nvrg.nl

  Let op: Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die de beroepsverenigingen aanleveren. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden van de eigen verzekering te raadplegen. 

  Wet 'Passend Onderwijs'
  Indien school hulp wil inschakelen voor je kind op de school zelf, dan kan de school een Arrangement Aanvraag doen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Informeer voor de mogelijkheden bij de intern begeleider van de school van je kind. Deze hulp kan ook geleverd worden, zonder vergoeding vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In dat geval kan de zorgverzekering een deel vergoeden (als je hiervoor in aanmerking komt) of betaal je het als ouder(s) zelf.


  Training op school
  Er zijn verschillende scholen die E-Motion Training & Therapie op freelance-basis inhuren om een groepstraining of  individuele begeleiding te verzorgen. De kosten worden dan door de school vergoed.


  Zorg via een instelling
  Er zijn verschillende instellingen die E-Motion Training & Therapie op freelance-basis inhuren om een groepstraining of individuele begeleiding te verzorgen. De kosten worden dan door de instelling vergoed.

Tarieven

Intakegesprek
€  100,-

Groepstrainingen
€450,- Vriendenclub
€250,- Omgaan met Boosheid 
€450,- Mindfulnesstraining
€450,- Sociale Vaardigheidstraining
€450,- Sociale Weerbaarheidstraining 
€450,- Brugklastraining
€450,- Pubergroep
€450,- Jongvolwassentraining

Individueel traject
€  100,- per sessie (45 min.)
€  100,- evaluatiegesprek in de praktijk (45 min.)
€  27,50 per 15 minuten telefonische evaluatie.

Gezinsbegeleiding
€  100,- per sessie
€  27,50 per 15 minuten telefonisch consult

Online begeleiding
€  100,- intakegesprek
€  100,- per individuele sessie
€  100,- per oudergesprek

Voor de individuele en gezinsbegeleiding geldt dat afspraken die niet uiterlijk 48 uur van te voren zijn geannuleerd, in rekening worden gebracht.

Aanvraag school

Scholen kunnen onze diensten inhuren. Hiervoor wordt, in gezamenlijk overleg, een aparte offerte opgemaakt.

Vraag en antwoord

Heb ik een verwijzing van school, de huisarts of een hulpinstantie nodig om aan te melden?

Nee, je hebt geen verwijzing nodig.
Als je hulp wil, kun je direct contact met ons opnemen door ons te  bellen, te mailen of door een aanmeldformulier op deze website invullen. 

Kan ik om kosten te besparen ook meedoen zonder intakegesprek?

Nee, dit is niet mogelijk. Het intakegesprek is een essentieel onderdeel van de training. Tijdens het intakegesprek worden de persoonlijke doelen bepaald die zorgen voor het maatwerk binnen de training.

Wat zit er allemaal bij een training inbegrepen?

Naast de sessies voor de deelnemers, zit ook het cursusmateriaal, het telefonisch/e-mail contact met ouders en eventueel school, een eindverslag en een eindgesprek bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer krijg ik de factuur?

De factuur voor het intakegesprek ontvang je per mail, samen met de behandelovereenkomst, binnen een paar dagen na het intakegesprek.
Bij een individueel traject, ouderbegeleiding of gezinsbegeleiding ontvang je de factuur na elke keer of per maand.
Voor een groepstraining geldt, dat je uiterlijk een week voordat de groepstraining start, een informatiebrief ontvangt via de mail. Hierin staat het verzoek om de factuur alvast binnen 30 dagen te voldoen. De officiële factuur ontvang je van ons na de laatste sessie. Indien je verzekeraar het vergoedt, kun je deze factuur gebruiken voor om bij de zorgverzekeraar in te dienen. 

Indien mijn kind een les heeft gemist, hoeft die dan niet betaald te worden?

De kosten voor de training is een totaalbedrag. Immers, wij kunnen niet voor die les die je zoon of dochter heeft gemist iemand anders laten komen. Voor de training wordt dus het totaalbedrag in rekening gebracht.