Kosten

  E-Motion is een particuliere praktijk. De kosten van de sessies bij E-Motion zijn dan ook voor eigen rekening. Echter, er zijn mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen. De ouders of jongvolwassenen vanaf 18 jaar ontvangen van ons de factuur en zijn eindverantwoordelijk voor de betaling ervan. Wij staan open voor betalingsregelingen. Deze worden in overleg met elkaar afgesproken.

  Vergoedingsmogelijkheden

  Ziektekostenverzekering
  De door ons verrichte behandeling wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed, vanuit een aanvullende pakket. Het valt dan onder 'alternatieve therapieën'. 

  Wij raden je aan om bij je eigen verzekeringsmaatschappij na te vragen hoe de vergoeding is geregeld. Het is belangrijk om te zeggen dat het om psychomotorische therapie gaat en dat wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: de FVB en de NVPMT. Op de website www.vaktherapie.nl kun je kijken of jouw verzekeraar de FVB erkent als beroepsvereniging en hoe de vergoeding is geregeld. 
  Marieke van der Nagel & Dieuwer Berks zijn daarnaast aanvullend aangesloten bij de beroepsverenigingen: de NVPA en de RBCZ. Op de website www.nvpa.org kun je kijken of jouw verzekeraar de NVPA erkent als beroepsvereniging en hoe de vergoeding daarvoor is geregeld.
  Let op: Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die de FVB en de NVPA aanlevert. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden van de eigen verzekering te raadplegen. 

  Gemeente
  Sinds 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zorg voor kinderen en jeugd. Wij hebben geen contracten met de gemeenten, maar in sommige gevallen is een regeling vanuit de gemeente mogelijk.

  Kennemerland
  Voor de gemeenten in de regio Kennemerland geldt het volgende: Indien u niet in staat bent de kosten zelf te betalen, dan kan je mogelijk aanspraak maken op een Persoons Gebonden Budget (PGB). Dit werkt als volgt:

  Je belt met het informatie en adviesteam (088-9958484), of je loopt binnen bij het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Het e-mailadres is: info@cjghaarlem.nl.
  Een medewerker gaat het gesprek met u aan: hij of zij bespreekt met u de hulpvraag en kijkt naar wat de best passende oplossing is.
  Als blijkt dat een traject bij E-Motion de best passende oplossing is, krijg je een PGB toegewezen.
  Als de medewerker niet weet van de afspraak, dan kan je verwijzen naar de afspraak die met Nora Barnhorn (manager CJG Kennemerland) is gemaakt. 
  Het kan zijn dat het CJG bepaalt dat een andere vorm van hulp meer past of net zo goed past. Het CJG kijkt eerst naar gecontracteerde zorgverleners. Indien het CJG een andere instantie aanraadt, maar je wil toch zelf naar E-Motion, dan kan dat uiteraard, maar dan zijn de kosten voor eigen rekening. 
  Indien je door een andere instantie wordt verwezen naar E-Motion, vraag dan om een verwijsbrief waarin wordt aangeraden om hulp bij E-Motion te starten. Deze brief kan je vervolgens meenemen naar het CJG.

  Overige regio's
  Kom je uit een andere regio dan Kennemerland, dan kun je het beste bij het CJG in jouw gemeente navragen of er een mogelijkheid voor vergoeding vanuit jouw gemeente is. 

  Wet 'Passend Onderwijs'
  Indien school hulp wil inschakelen voor je kind op de school zelf, dan kan de school een arrangement-aanvraag doen bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Informeer voor de mogelijkheden bij de school van je kind.

  Deze hulp kan ook geleverd worden, zonder vergoeding vanuit Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In dat geval kan de zorgverzekering een deel vergoeden of betaal je als ouders een deel zelf.

  Training op school
  Er zijn verschillende scholen die E-Motion Training & Therapie op freelance-basis inhuren om een groepstraining of  individuele begeleiding te verzorgen. De kosten worden dan door de school vergoed.

  Zorg via een instelling
  Er zijn verschillende instellingen die E-Motion Training & Therapie op freelance-basis inhuren om een groepstraining of individuele begeleiding te verzorgen. De kosten worden dan door de instelling vergoed.

Tarieven

Intakegesprek
€  79,50

Groepstrainingen
€339,50 Brugklastraining 
€339,50 Pubergroep 
€339,50 Mindfulnesstraining
€339,50 Jongvolwassenengroep
€359,00 Vriendenclub 
€359,00 Sociale vaardigheidstraining
€399,50 Sociale weerbaarheidstraining 

Individueel traject
€  79,50 per sessie (45 min.)
€  79,50 evaluatiegesprek in de praktijk (45 min.)
€  27,50 per 15 minuten telefonische evaluatie.

Gezinsbegeleiding
€  79,50 per sessie
€  27,50 per 15 minuten telefonisch consult

Voor de individuele en gezinsbegeleiding geldt dat afspraken die niet uiterlijk 48 uur van te voren zijn geannuleerd, in rekening worden gebracht.

Aanvraag school

Scholen kunnen onze diensten inhuren. Hiervoor wordt, in gezamenlijk overleg, een aparte offerte opgemaakt.

Vraag en antwoord

Wat kost een training bij E-Motion?

De kosten vind je linksonder op deze pagina en staan op de website bij elke training vermeld. 

Kan ik om kosten te besparen ook meedoen zonder intakegesprek?

Nee, dit is niet mogelijk. Het intakegesprek is een essentieel onderdeel van de training. Tijdens het intakegesprek worden de doelen bepaald die zorgen voor het maatwerk binnen de training.

Wat zit er allemaal bij een training inbegrepen?

Naast de sessies voor de deelnemers, zit ook het cursusmateriaal, het telefonisch/e-mail contact met ouders en eventueel school, een tussentijds evaluatieverslag, een eindverslag en een eindgesprek bij de prijs inbegrepen. 

Wanneer krijg ik de factuur?

De factuur voor het intakegesprek krijg je samen met de behandelovereenkomst een aantal dagen na het intakegesprek per post thuis gestuurd. Een week voordat de training start, ontvang je een brief van ons over betaling. De officiële factuur krijgt je kind na de laatste bijeenkomst van ons mee. Indien je verzekeraar het vergoedt, kun je deze factuur gebruiken voor declaratie. 

Indien mijn kind een les heeft gemist, hoeft die dan niet betaald te worden?

De kosten voor de training is een totaalbedrag. Immers, wij kunnen niet voor die les die je zoon of dochter heeft gemist iemand anders laten komen. Voor de training wordt dus het totaalbedrag in rekening gebracht.