Ervaringen therapeuten

  Praktijk Nieuwe Gracht

  Wij werken vaak en graag samen met E-Motion, zij bieden groepen waar kinderen steeds weer heel erg van profiteren. Kinderen leren in de groep wat ze bij ons in individuele sessies niet kunnen leren, nl hoe gedraag ik me adequaat in een groep, of hoe kom ik in een groep goed voor mezelf op, hoe los ik dingen op, hoe oefen ik tóch in dingen die ik normaal heel eng vind. Het bevorderen van de sociale ontwikkeling dmv het groepsaanbod versterkt de normale ontwikkeling en werkt aanvullend op ons therapeutische aanbod. Kinderen ervaren immers veel zelfvertrouwen aan het goed met anderen kunnen omgaan, vrienden kunnen maken en kunnen onderhouden, weerbaarder worden enz. E-Motion biedt een extra dimensie in de preventieve zin van de jeugdGGZ, maar ook in de behandelingen binnen de GGZ. Het overleg met ieder van E-Motion vinden wij deskundig en prettig.

  Willemiek Kooijman, (kinder)psychiater
  Henk Rappoldt, kinderpsychotherapeut
  Heske van Veen, kinderneuropsycholoog
  Sanne Bierens, gz kinder-en jeugdpsycholoog
  www.praktijknieuwegracht.nl

  Praktijk Tot Bloei

  In de samenwerking met E-Motion vind ik de snelle bereikbaarheid, zorgvuldigheid en flexibiliteit bijzonder prettig. Berks en van der Nagel zijn professionals met een brede blik op ontwikkeling, waar ik graag naar verwijs.

  Charlotte Schenning, Kinder- en jeugdneuropsycholoog Infant Mental Health Specialist
  www.totbloei.com

  Praktijk De Turf

  Vanuit kinder- en jeugdpsychologische praktijk de Turf in Haarlem verwijzen wij regelmatig naar E-Motion i.v.m. trainingen die door hen geboden worden. Wij vinden hun aanbod een verrijking voor de hulp en ondersteuning aan kinderen in de regio Zuid-Kennemerland. Wij horen regelmatig van cliënten positieve geluiden over de trainingen van E-Motion.

  Tjitske Poolman
  Susanne Thiesen
  www.deturf.net

  Praktijk Van Kind Tot Ouder

  Ik verwijs graag en vaak naar E-Motion. Dit doe ik om verschillende redenen. Soms omdat er geen DSM diagnose speelt bij het kind en het kind vooral vaardigheden mist, dan verwijs ik naar E-Motion omdat de vaardigheden daar in groepsvorm kunnen worden aangeleerd en geoefend. Een andere keer doe ik eerst een individueel therapiestukje en oefent het kind daarna bij E-Motion in groepsvorm. Nieuw gedrag kunnen oefenen met leeftijdsgenoten ipv met een volwassen therapeut is voor een kind veel echter wat maakt dat nieuw gedrag ook eerder in andere situaties kan worden toegepast. De dames zijn vriendelijk en professioneel, de kinderen komen er in een warm bad, waardoor er een positieve ervaring met leeftijdsgenootjes ontstaat, wat zeer waardevol is voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

  Lonneke van Deursen, gz/ kinder-en jeugdpsycholoog
  www.vankindtotouder.nl

  Praktijk Kuin

  Wat ik prettig vind aan E-Motion is dat ze een aanbod hebben voor de kinderen bij wie de talige therapie niet goed aansluit, vanwege woordvindingsproblemen of blokkades bijvoorbeeld. Met name de kinderen die meer moeten oefenen in de ruimte in plaats van praten over en dan uitproberen in een andere situatie. Daarnaast kan het groepsaanbod een mooie aanvulling zijn om de interactie-problematiek aan te pakken, hetgeen in de individuele therapie minder naar voren kan komen.

  Marije Kuin, GZ-psycholoog; cognitief gedragstherapeut
  www.psy-kuin.nl

kaartjes kinderenMeer ervaringen

Ouders en deelnemers
Scholen