Pesten

  Pesten is het misbruiken van je macht of kracht, om een ander pijn te doen, bang te maken of te intimideren. Pesten is niet alleen slaan of schoppen, maar ook iemand geestelijk bezeren. Bijvoorbeeld door uitschelden, buitensluiten of systematisch negeren. Gepest worden is een akelige ervaring voor zowel jong als oud. Als je gepest wordt, beseft de omgeving nauwelijks wat de impact hiervan kan zijn. Slachtoffers van pesters voelen zich bang en machteloos en ontwikkelen vaak een laag gevoel van eigenwaarde. Mensen die veel worden gepest, voelen onzeker in het contact met anderen en kunnen zelfs lichamelijke klachten ontwikkelen. Soms gaan de leerprestaties achteruit en ontstaat er angst om naar school, stage, werk of een sportclub te gaan.

  Tips

  Voor kinderen die gepest worden, is het belangrijk regelmatig hun verhaal te kunnen doen. Zo zijn er kinderen die thuis regelmatig vertellen dat zij zelf gepest worden of hebben gezien dat een ander gepest wordt. Er zijn ook kinderen die daar thuis niets over vertellen, omdat ze er niet voortdurend aan willen denken of vanwege de emotionele reacties van hun ouders. Kinderen willen de veiligheid kunnen ervaren, dat hun ouders met hen meeleven en tegelijkertijd stabiel blijven. Voor een ouder is dat vaak ingewikkeld, omdat het een onmachtig gevoel kan oproepen. Vanuit goede bedoelingen kunnen ouders voorbij gaan aan het gevoel dat hun kind heeft en direct denken in oplossingen.
  Hoor je kind dan ook in zijn of haar verhaal aan en vraag naar hoe de situatie er concreet uitzag: wie zei of deed wat en in welke volgorde. Vraag vervolgens naar het gevoel van je kind in die specifieke situatie. Blijf zelf rustig, erken het gevoel van je kind en geloof je kind. Vraag vervolgens aan je kind wat hij of zij nodig heeft. Houd daarbij je eigen behoeften in en probeer nauwkeurig te luisteren/observeren wat de behoeften van je kind zijn op dat moment. Wellicht een knuffel, getroost worden of afleiding zoeken door samen even iets heel anders te doen.

  Het is belangrijk om je kind uit te leggen, dat pesten echt niet kan en dit niet geaccepteerd hoeft te worden. Het is niet de schuld van je kind en het pesten moet gestopt worden. Blijf praten met je kind en bedenk samen met je kind een aantal oplossingen en creëer een 'plan van aanpak'. Oefen de oplossingen die jullie samen hebben bedacht. 

  Bij pestsituaties die op school plaatsvinden, is het belangrijk dat de leerkracht betrokken wordt. De leerkracht kan invloed uitoefenen op de groepsdynamiek van de klas en jouw kind steunen. 

  Neem ook contact op met de leerkracht als je iets merkt aan je kind, maar niet precies weet wat er gebeurt op school of op het schoolplein. De leerkracht kan dan even extra op hem of haar letten. 

  Natuurlijk roept een gepest kind bij diens ouders emoties op. Boosheid en verdriet zijn begrijpelijke gevoelens in zo'n situatie. Toch is het niet handig om deze gevoelens de overhand te laten nemen. Je kind kan zich schuldig voelen dat jij je zo naar voelt. Probeer daarom altijd rustig te blijven en te blijven luisteren. 

  Soms kan het zijn dat een kind iets vertelt, waarvan je als ouder denkt: "Dat is geen pesten, dat is gewoon een grapje." Echter, in de beleving van jouw kind kan het wel als pesten ervaren worden. Neem de beleving van je kind altijd serieus en ga met je kind het gesprek aan om hem/haar te helpen.

  Kinderen die gepest worden, worden vaak erg onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. Kijk ook eens bij onze tips over onzekerheid / weinig zelfvertrouwen

Trainingen

Onderstaande trainingen van E-Motion zijn geschikt voor kinderen en jongeren die gepest worden. Klik op de training voor meer informatie.

De Vriendenclub

Sociale vaardigheidstraining

Sociale weerbaarheidstraining

Brugklastraining

Pubergroep

Jongvolwassengroep

Individuele begeleiding

Contact met de trainers

Bel of mail ons gerust met vragen over dit onderwerp.

"Ik voel me buitengesloten…"

Liz 11 jaar
Liz zit in een dynamische klas. Er is sprake van groepsvorming en Liz valt overal buiten. Ze heeft een paar vriendinnen met wie zij ook op hockey en dansen zit. Als puntje bij paaltje komt, voelen deze vriendinnen zich in de klas onder druk gezet en laten zij Liz staan. Liz voelt zich buitengesloten. In de Sociale weerbaarheidstraining vindt Liz haar zelfvertrouwen terug en leert zij inzien dat het buitengesloten worden losstaat van haar als persoon en dat het meer zegt over de kinderen die dat doen. Ze leert zich weerbaar opstellen en minder aantrekken van hoe anderen zich gedragen. 

Liselot 13 jaar
Liselot zit in haar eerste brugklasjaar en baalt erg van school. Op school is ze de pispaal van de klas. Ze snapt zelf niet goed waarom. Ze doet erg haar best in de smaak te vallen bij anderen, maar haar pogingen werken alleen maar tegen haar. Het liefst blijft ze thuis. Liselot leert in de Pubergroep hoe zij op een handige manier contact kan maken met leeftijdsgenoten op een manier die dicht bij zichzelf ligt.

Tim 7 jaar
Tim wordt tijdens de schoolpauzes door kinderen uit hogere klassen gepest. Hij weet niet goed hoe hij voor zichzelf op kan komen. Thuis is Tim veelal boos en agressief. Tim leert tijdens De Vriendenclub hoe hij op een handige manier voor zichzelf kan opkomen en wat hij kan doen als anderen niet stoppen met pesten.

Lees hier ervaringen van ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen die bij E-Motion zijn geweest.

Meer hierover

Helpende gedachten kaartjes

Helpende gedachten zijn gedachten die prettig, gewenst, effectief en positief zijn. Deze kaartjes met helpende gedachten gebruiken wij regelmatig in onze trainingen. 

slaapklets

Dit leuke dagboekje kan je gebruiken om samen met je kind terug te kijken op de dag en vooruit te kijken. Door middel van dit dagboekje krijgt de gebruiker meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Slaapklets is gemaakt voor kinderen in de kleuterleeftijd t/m tieners.