Jongvolwassengroep

Achtdelige training voor jongvolwassenen van 17 t/m 24 jaar

In acht wekelijkse sessies van een uur oefenen jongvolwassenen vaardigheden met als doel het (verder) versterken van hun identiteit. De training wordt aangeboden in een groep. Het oefenen met leeftijdsgenoten maakt het experimenteren met nieuw gedrag 'echter' dan in een individuele setting, omdat de jongvolwassenen zich in het dagelijks leven ook vaak tussen leeftijdsgenoten bevinden (school/ stage/ bijbaan of studie bijvoorbeeld). Bovendien vinden ze vaak veel (h)erkenning bij elkaar, wat een prettig gevoel van 'niet de enige zijn' geeft. De training verschaft de jongvolwassenen inzicht in hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Tijdens de training krijgen de jongvolwassenen meer zicht op wie ze zijn in contact met de ander. 
Naast de thema´s die iedere week worden behandeld, heeft iedereen een aantal persoonlijke doelen. Deze doelen zijn met de jongvolwassene en de therapeut gezamenlijk vastgesteld tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de training. Na iedere trainingssessie wordt er teruggeblikt op de persoonlijke doelen en wordt er een huiswerkopdracht meegegeven die betrekking heeft op het behandelde thema in combinatie met (een van) de persoonlijke doelen.

Voor wie

Dit aanbod is ontwikkeld voor jongvolwassenen van 17 t/m 25 jaar die op weg naar volwassenheid moeite hebben met het zich staande houden binnen de studie, de stage of binnen andere sociale situaties. Te denken valt bijvoorbeeld aan: moeite met het omgaan met tegenslagen, weinig tot geen verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, moeite met het verwerken van emotionele gebeurtenissen, moeite hebben met het sluiten van vriendschappen, zich moeilijk een houding kunnen geven in een groep, moeite hebben met het afstappen op onbekenden of niet (op een handige manier) voor zichzelf durven opkomen.

Inhoud training

Thema's van de training

Contact maken
Besef van je sterke kanten
Inzicht in je eigen denken/ voelen en doen
Het onderzoeken van je eigen grenzen en wensen
Initiatief nemen
Verantwoordelijkheid nemen

Praktische info

LocatieAmbonstraat 2a, Haarlem
KostenIntake: €100,-
 Groepstraining: €450,-
Duur8 bijeenkomsten
TrainersIlja, Janna

Startdatum training
    19 nov 2024 (8 dinsdagen van 16:30 tot 17:30)

Ervaring

Jongvolwassene 20 jaar
"Ik kreeg op mijn stage in de kinderopvang de kritiek dat ik te weinig initiatief nam. Ik was heel bang om fouten te maken, door de kritiek voelde ik me nog minder zelfverzekerd. Tijdens de training leerde ik dat mijn eigen negatieve gedachten me in de weg zaten. Ik oefende met positief denken en het accepteren van mijn fouten. Op mijn stage en daarbuiten werd ik steeds ondernemender. Ik kan nu veel beter tegen kritiek en geloof in mezelf. Op stage vonden ze me veel opener geworden en dat vonden ze erg goed. Ik heb mijn stage gelukkig gehaald en ga met heel veel vertrouwen mijn volgende schooljaar in". 

Lees hier meer ervaringen.