Sociaal onhandig

    Sociale vaardigheden zijn de vaardigheden die je nodig hebt om met andere mensen om te gaan, samen te leven en te werken. Sociale vaardigheden zijn belangrijk om te kunnen functioneren in onze maatschappij.
    Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: luisteren, een gesprek op gang houden, iemand een compliment geven, je mening geven, iets weigeren, voor jezelf opkomen, reageren op kritiek, etc. 
    Sociale vaardigheden zijn te zien als ‘life skills’ ofwel werktuigen. Kortom een gereedschapskist  waar we uit kunnen pakken wat we op een specifiek moment nodig hebben. Als mensen sociale taken kunnen uitvoeren, worden zij gewaardeerd door leeftijdsgenoten en anderen. Ze hebben vrienden, voelen zich op hun gemak in sociale situaties en het helpt in het functioneren op school, stage of werk.
    Niet alle mensen leren sociale vaardigheden vanzelf. Op deze pagina vind je tips en lees je hoe E-Motion kan helpen. 

Trainingen

Onderstaande trainingen van E-Motion zijn geschikt voor kinderen en jongeren die sociaal onhandig zijn. Klik op de training voor meer informatie.

De Vriendenclub

Sociale vaardigheidstraining

Brugklastraining

Pubergroep

Jongvolwassengroep

Contact met de trainers

Bel of mail ons gerust met vragen over dit onderwerp

"Mijn zoon is heel sociaal en toch vindt hij vrienden maken moeilijk…"

Thijs 10 jaar
Thijs is een heel sociale jongen. Hij is erg behulpzaam, respectvol, eerlijk, vriendelijk. Hoe kan het dan dat hij het zo moeilijk vindt om vrienden te maken? Hij praat makkelijk met volwassenen en ook met jongere kinderen kan hij erg goed overweg. Hij vindt het fijn om te kunnen bepalen wat er gespeeld wordt. Tijdens de Sociale vaardigheidstraining oefent Thijs hoe hij contact maakt en onderhoudt met kinderen van zijn eigen leeftijd. Hij leert in het samenspelen ook toegeven aan ideeën van andere kinderen. 

Britt 6 jaar
Britt is een erg vrolijk en enthousiast meisje. Ze is open naar iedereen en kan eigenlijk met alle kinderen van haar klas goed overweg. Een echte vriendin heeft ze niet. Tijdens De Vriendenclub leert Britt hoe ze kan vragen of ze mee mag doen, speelafspraken voor zichzelf regelen en overleggen in het samenspelen. 

Thijmen 13 jaar
Thijmen is een wat onzekere jongen die heel vriendelijk en sociaal van karakter is. Hij is wat verlegen en vindt het moeilijk om op anderen af te stappen. Hij weet niet zo goed hoe de ander zal reageren en die gedachte schrikt hem wat af. Op het schoolplein houdt hij zich wat afzijdig van de groep. Hij staat weleens bij groepjes, maar dan houdt hij zich stil. In de Pubergroep leert Thijmen om zichzelf te laten horen, meepraten met anderen en reageren op wat anderen zeggen. 

Lees hier ervaringen van ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen die bij E-Motion zijn geweest.

Meer hierover

sociaal onhandig

Dit boek gaat over kinderen met PDD-NOS en/of ADHD, maar door de vele tips en concrete adviezen die de opvoeding makkelijker kunnen maken, is dit boek voor elke ouder geschikt. 

Kritiek geven, op kritiek reageren

In dit boek worden vele praktijktips gegeven om op een positieve manier kritiek te geven.

Sociaal? Vaardig!

In dit boek leren ouders hoe zij de acht belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van hun kind kunnen stimuleren. 

De hoogbegaafdheid survivalgids

In dit boekje voor hoogbegaafde kinderen lezen zij wat het betekent om hoogbegaafd te zijn in de klas, in het contact met anderen, qua verwachtingen, enzovoorts.