Ervaringen scholen

  Basisschool Hannie Schaftschool Haarlem - IB en leerkracht (Christa Munsterman)

  Dit bericht is voor iedereen die een warm hart toedraagt aan kwetsbare kinderen.
  Ik ben sinds 1991 werkzaam in het basisonderwijs en heb inmiddels heel wat kwetsbare kinderen voor bij zien komen. Kinderen met angsten, concentratie problemen, problemen in de interactie met klasgenoten en volwassenen. Kinderen met ADHD, PDD/NOS, hechtingsproblematiek. Een aantal van deze kinderen hebben geluk gehad. Zij zijn geholpen door E-Motion en hebben leren omgaan met hun kwetsbaarheid.

  De grote kracht van E-Motion is dat zij intens samenwerken met ouders en school en uiteraard heel goed in kaart brengen waar de problemen zitten en wat de kinderen nodig hebben. Op dit moment volgt een  van mijn leerlingen individuele therapie bij Marieke. 6 weken geleden had het zevenjarige jongetje elke dag tenminste 1 enorme woede aanval die gepaard ging met het gooien van stoelen, gillen, huilen en spullen gooien naar mede leerlingen.  Na 6 weken is het mannetje in staat om zijn woede (soms nog met hulp van een volwassene) te reguleren. Dit kwetsbare jongetje had 4 jaar geleden een SO beschikking gehad en les gehad in het speciaal basisonderwijs. Nu zit hij op een gewone basisschool en hij kan daar met zijn speciale onderwijsbehoeften blijven omdat hij zijn woede leert reguleren. Helaas wordt de therapie niet altijd volledig vergoed en zijn er kinderen die buiten de boot vallen omdat ouders het geld niet hebben.

  Met de komst van het nieuwe zorgstelsel zullen er nog veel meer leerlingen buiten de boot vallen en dat baart mij heel veel zorgen. Ik vind dat elk kind recht heeft op goede zorg, ik heb de afgelopen jaren ervaren dat E-Motion uitmuntende zorg geeft en hoop dat alle kwetsbare kinderen van deze zorg kunnen profiteren.

  Basisschool De Beekvliet Velserbroek - Directie en IB

  Soms hebben kinderen meer nodig dan de extra begeleiding op school. Ze lopen vast in het uiten van emoties, het maken van contact of hebben problemen met concentratie of impulsbeheersing. Sinds een groot aantal jaar werken wij, tot grote tevredenheid, samen met E-Motion. Wat begonnen is als een individueel begeleidingstraject van één van onze leerlingen, is uitgegroeid tot een verregaande en professionele samenwerking tussen E-Motion en onze school. We verwijzen onze leerlingen graag en met vertrouwen naar E-Motion. Daarnaast wordt er ook intensief met hen samengewerkt op het gebied van de algemene leerlingenzorg. Zo maakt één van de trainers deel uit van het Ondersteuningsteam, voorheen het  ZorgAdviesTeam genoemd. 

  De medewerkers van E-Motion hebben een goede kijk op kinderen en de problematieken en weten bij de meeste kinderen al heel snel de juiste snaar te raken. Door hun professionele aanpak, hunbetrokkenheid, hun liefde voor kinderen en hun inzet hebben veel kinderen precies dát duwtje gekregen dat ze nodig hadden.

  Basisschool De Dolfijn Haarlem - Directrice (Marianne Helversteijn)

  Vanuit een leerkracht bij ons op school is er een behoorlijk positieve ervaring met jullie organisatie. Zijn commentaar luidt als volgt:

  Ik ken E-Motion als een goede betrouwbare plek waar ik met een goed gevoel kinderen naar verwijs. Ze hebben korte lijnen en zijn makkelijk toegankelijk. Er zijn al een paar kinderen die ik naar E-Motion heb verwezen en met succes

  Verder heb ik als Intern Begeleider en Adjunct na doorverwijzing van ouders van kinderen naar E-Motion altijd een positieve ervaring terug gehoord. Wij raden E-Motion nog altijd aan.

  Basisschool St. Adalbertusschool Spaarndam - Directrice (Maartje van der Helm)

  Zeer regelmatig doen wij een beroep op de dames van E-Motion. De zorg die zij verlenen is van zeer hoge kwaliteit. Zij werken oplossingsgericht en geven kinderen duidelijke handvatten, steunen hen en vergoten hun zelfvertrouwen en weerbaarheid.

  E-Motion heeft kinderen van onze school individueel behandeld of in een groep met kinderen van andere scholen. In beide gevallen waren de resultaten van de behandelingen/trainingen/gesprekken indrukwekkend. Naast de hoge kwaliteit van de geleverde zorg, hebben wij Dieuwer, Marieke en Ilja leren kennen als warme, open en professionele mensen. Daarnaast ook als zeer prettige gesprekspartner aangaande het bespreken van de behandeling, of de resultaten daarvan, met betrokkenen.