Corona: extra begeleidingsmogelijkheden

  Voor veel mensen is deze tijd waarin het coronaviris aanwezig is een onzekere, ontregelende tijd. 
  Het schakelen van het 'gewone' leven naar zoals het nu is, is voor iedereen zoeken naar een nieuw evenwicht. Het kan extra emoties oproepen, onzekerheid, moeite in het onderhouden van het contact met mensen buiten het gezin.

  Wij bieden begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

  Ook zijn we er voor ouders die in deze periode een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  We kunnen helpen bij het structureren van de huidige thuissituatie, het thuisonderwijs. 
  Ook ondersteunen we ouders in hoe om te gaan met de dynamiek tussen de gezinsleden, specifiek gedrag en/ of gevoelens van hun kind(eren).

  Neem gerust contact met ons op.