Bedrijfsgegevens

  Maatschap E-Motion Training & Therapie

  Naam: E-Motion Training & Therapie
  KvK Amsterdam: 34320554
  IBAN: NL03 KNAB 0258 3188 05

  Eenmanszaak Dieuwer Berks

  Naam: Praktijk Berks
  KvK Amsterdam: 34314043
  IBAN: NL70 KNAB 0258 1430 96
  AGB-code D. Berks: 90-037029 & 94-010956
  AGB-code Praktijk Berks: 90-15689 & 94-58862
  Lid van beroepsverenigingen: NVPA, RBCZ, FVB, NVPMT

  NVPA lidmaatschaps nr: 101169
  RBCZ licentie nr: 204728R
  Senior psychomotorisch therapeut, SRVB registratie nr: 1010002592

  Eenmanszaak Ilja Burghout

  Naam: Praktijk Ilja Burghout
  KvK Amsterdam: 56376510
  IBAN: NL42 INGB 0676 1723 93
  AGB-code I.C. Burghout: 90-047366
  AGB-code Praktijk Ilja Burghout: 90-55955
  Lid van beroepsverenigingen: FVB, NVPMT

  Eenmanszaak Janna Phaff

  Naam: Praktijk J. Phaff
  KvK Amsterdam: 61591319 
  IBAN: NL96 INGB 0669 0176 71
  AGB-code J. Phaff: 90-100059
  AGB-code Praktijk J. Phaff: 90059670
  Lid van beroepsverenigingen: FVB, NVPMT, NVRG

  Senior psychomotorisch therapeut, SRVB registratie nr: 1010002861
  Systeemtherapeut, NVRG registratienr: NVRG-13246

  Eenmanszaak Jennifer E Smits

  Naam: Praktijk Jennifer E Smits
  KVK Amsterdam: 71698248
  IBAN: NL30 RABO 0345 8346 82
  AGB-code J.E. Smits: 90105361
  AGB-code Praktijk Jennifer E Smits: 90064632
  Lid van beroepsverenigingen: SKJ, NVPA

  RBCZ licentie nr: 180590R
  NVPA lidmaatschaps nr: 104356